Naturförskolan Eken AB

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Kontaktperson: Annika Hultman

Naturförskolan Eken ligger i Fsk Vättens gamla lokaler i Slagsta.
Vi arbetar mycket med naturen och miljön i centrum. Hur beter vi oss i skog och mark?
Hur är vi mot varandra och mot djuren, stor som liten.
Lär oss om källsortering och återvinning.

 ”Jorden är inte ett arv från våra förfäder utan ett lån från våra barn”

Det ska vara roligt att vistas utomhus oavsett väder men vi är ingen utomhusförskola som så många felaktigt tror. Att vi äter ute och sover ute och nästan aldrig är inne, är inte riktigt sant vi lever ju i ett klimat där det inte alltid passar att vara utan vantar.

Väderlek och verksamhet styr hur vår dag blir. Den kalla luften, rikliga regnet eller gruppverksamheten kan göra att vi väljer att vara inne.
Vi väljer dag för dag vad som är bäst för barnen och verksamheten.
För övrigt gör vi som på alla andra förskolor, vi pysslar, sjunger, gympar, tröstar m.m och har  mycket trevligt tillsammans.
www.fskeken.se