Våra verksamheter finns i Tumbo, Kloster och Årby.

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi är två förskolor som lägger fokus på att skapa glada, trygga och pigga barn, våra ledord är hälsa, miljö, kreativitet, fantasi och glädje! Våra versamheter finns i Tumbo, Kloster och Årby.

För oss är det viktigt att maten är hälsosam, ekologisk och närproducerad. Maten lagas från grunden i vårt egna kök i Tumbo. Vi har mat som ger ett stabilt blodsocker och jämnare humör med högt innehåll av vitaminer och mineraler. Vi har nolltolerans mot tillsatser och tomma kalorier. Det vi äter som barn lägger grunden för ett hälsosamt liv.  

Vi samarbetar med Friluftsfrämjandet och är en så kallad Skogsmulleförskola. Skogsmulle i förskolan leds av personal som har gått Friluftsfrämjandets utbildning och som med nyfikenhet, erfarenhet, rörelse och gemenskap låter spännande äventyr växa fram tillsammans med barnen. Med friluftsliv på schemat får barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och lär sig förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi arbetar med Naturskyddsföreningens Operation Giftfri Förskola. Förskolan är baserad på tron att våra barns behov är av yttersta betydelse. Hela vårt arbetslag är beredda att möta deras behov och hjälpa dem framåt i deras utveckling! 

För oss är det viktigt att barnen får en grundtrygghet med en god självkänsla och ett gott självförtroende. Vi arbetar med att få barnen att känna sig sedda och bekräftade och på så sätt stärka självbilden då barnet känner sig omtyckt och accepterat. Trygghet är grunden för all inlärning och vi använder ICDP, International Child Development Programme. "Vägledande samspel ICDP är ett hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet."

Besök gärna våra hemsidor för att få mer information och ställa era barn i kö.

 http://www.eskilstunafriluft.com