Föräldrakooperativet Nyckelpigan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Chef: Charlotte Strang, 016-13 10 26
Ordförande: Eric Björkholm, 070-415 34 54
E-postadress: f.nyckelpigan@telia.com

I ett hus med härlig fruktträdgård nära det natursköna Djurgården ligger förskolan Föräldrakooperativet Nyckelpigan. Här finns plats för 20 barn i åldrarna 1-5 år. Här ansvarar föräldrarna för kooperativet medan personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten och i stort sett all mat vi äter tillagas från grunden av vår kock.

Verksamheten bedrivs i enlighet med vad som står i skolverkets "Läroplan för förskolan" samt Eskilstuna kommuns skolplan.

Vår verksamhet

På Nyckelpigan arbetar vi efter målsättningen att med bästa förmåga ge varje barn goda, roliga och utvecklande upplevelser och minnen från sin tid hos oss.

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att kunna lägga kunskapsnivån rätt för varje barn. I dessa grupper går vi till skogen och har rörelse. Att röra sig med hela kroppen har stor betydelse för barnens fortsatta inlärningsförmåga! Vi har även andra aktiviteter i dessa grupper där vi skapar och lär oss olika saker. Det är viktigt att alla barn får vistas ute mycket. Vi har en härlig gård att vara på och vi har Djurgården alldeles i närheten.

Leken anser vi är väldigt viktig. Där kan barnen bl a bearbeta händelser i sin vardag och utveckla sin sociala förmåga. Därför ges det många tillfällen till lek under dagarna.

Att arbeta med EQ (den emotionella intelligensen) är också något vi fokuserar på. Barnen lär sig att känna igen och hantera de olika känslorna på ett bra sätt.

Ett genus- och jämställdhetstänk genomsyrar också verksamheten.

Vi ägnar oss även mycket åt sång och musik då mycket stimuleras i detta, såsom t ex språkutveckling.

 Läs mer om oss på vår hemsida: www.kooperativetnyckelpigan.se