Föräldrakooperativet Åkersorken

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskolechef: Anne Norrman 016-12 79 83
Ordförande på föräldrakooperativet: Hanna Bromö 070-760 44 05

Förskolan har barn i åldern ett till fem år och antalet barn varierar mellan 38-40 barn. Tre förskollärare och tre barnskötare arbetar på förskolan, vid behov ytterligare en barnskötare tre timmar/dag. En dag i månaden är du som förälder med ditt barn i verksamheten. Förskolan består av två hemvister men barnen utnyttjar alla rum till aktiviteter. Utifrån barnens intressen, tankar och idéer i verksamheten ändras inomhusmiljön.

Verksamheten grundar sig på barns inflytande och delaktighet. Personalgruppen arbetar aktivt med nya läroplanen och i de yngre åldrarna använder barn och personal TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för att förstärka språket. Inne- och utemiljön utformas ständigt så att barnen får tillgång till en miljö som stimulerar utveckling och lärande.

I vårt dagliga arbete skapar vi en bra och trygg miljö där vi synliggör alla barn samt ger dem en social kompetens. Vi lägger stort vikt vid ett bra bemötande av barn och föräldrar.

I föräldrakooperativets verksamhet ingår ett skolkök som tillagar måltiderna till förskolan, fritidshemmet och skolan. I vårt tillagningskök arbetar en kock och ett ekonomibiträde. Maten som serveras tillagas från grunden och vi håller en hög kvalité med bra livsmedel (främst svenska produkter och till en viss del ekologiska produkter). Vi vill skapa goda matvanor som främjar en god hälsoutveckling. Vår mat serveras till skolan och förskoleklass i vår egen matsal på förskolan. Förskolan äter på hemvisterna.

Intresserade av att veta mer eller har du några frågor?
Välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

Förskolechef Anne Norrman 016-12 79 83    info@akersorken.se 
Ordförande Hanna Bromö 070-760 44 05

www.akersorken.se