Föräldrakooperativet Solstrålen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Ordförande: Hanna Boqvist
Chef: Ulrika Aronsson, 016-13 63 33, solstralen@solstralen.se

Vår målsättning: Stimulera barnen till självständiga individer. Lära barnen att respektera varandra. Låta barnen utvecklas genom LEK. Vara ute mycket i naturen. Vi arbetar med Mulle/Knytte och är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Vi tillämpar massage för lugna och positiva barn.

www.solstralen.se