Föräldrakooperativet Båtsman

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Chef: Elias Ernvik

styrelsen@batsman.org.se

Båtsman är ett väl inarbetat föräldrakooperativ, med en stabil och kunnig personalgrupp, som värnar om att ditt barn ska få en trygg, utvecklande och lustfylld vardag. Vår miljöprofil innebär bl.a. hög kvalitet på maten som barnen äter, mycket utevistelse samt att barnen får en medvetenhet om att ta hand om vår natur. Sång och musik förekommer rikligt, liksom skapande i vår bild-och-form-verkstad. Småskaligheten och vuxentätheten är viktig, för att ge varje enskilt barn uppmärksamhet och tid. Läs mer på vår hemsida!

www.batsman.org.se