Verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Likabehandling

I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor.

Likabehandling

Vi fortsätter vårt arbete med kompisböckerna, nu har vi gjort ett kompisrecept.

Tio små kompisböcker

Vi på Lingon jobbar med att alla barn ska känna sig trygga att man känner sig lyssnad på och hur vi är emot varandra.

Vi arbetar med materialet "10 Kompisböcker". Ett material där vi får följa med Kotten och hans kompis Kaninen när de ställs inför olika vardagliga situationer. Vi diskuterar kring vilken känsla som beskrivs och om barnen kan känna igen sig. Vi sjunger, rimmar, ritar och dramatiserar.

"Barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv. Barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra" Ur Lpfö 98/10.