Verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Många av barnens intresse är just nu skapande. Förskolans läroplan säger att "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga" (Lpfö 98/16 s.10).

Skapande

Skapande Skapande

Programmering

Programmering

Vi arbetar med programmering på ett lekfullt sätt. Här med appen Kodable.
Förskolans läroplan talar om att barn får "utforska hur enkel teknik fungerar" (Lpfö 98/10 s.10).

 

Digitalt-analogt

Barnen är nu mycket för att arbeta på lärplattan. De vill gärna projicera bilden från den app de arbetar med. Detta gör även att fler barn kan samspela.

 

QR-kod

På Grodan arbetar vi just nu med QR-koder. Genom dessa har vi lärt känna figuren Vretatrollet och hen skickar olika uppdrag till oss genom QR-koder.