Grodan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi på Grodan arbetar med att hitta kopplingar mellan det digitala och det analoga. Genom att använda den interaktiva projektorn får barnen ytterligare ett sätt att skapa och när vi projicerar bilder, musik och miljöer erbjuds barnen ännu ett sätt till rörelse. 

Digital lärmiljö  

För att stimulera barnens tankar, kreativitet och lust att lära har vi material som låter lekar och skapande bli fritt och lustfyllt utan ramar och "göra rätt".

Konstruktion


”Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (Läroplan för förskolan 98/10).