Överinskolning lillsida - storsida

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

När det är dags att flytta över från lillsida till storsida, sker den överinskolningen i förskolans regi. Personal från barnets nuvarande avdelning följer med som stöd under inskolningstillfällena som sker under tre dagar. Givetvis får även förälder följa med om den så vill.

Överinskolningen kan ske både höst- och vårtermin, mycket beroende på hur det ser ut med barnantal (barn som behöver plats i förskola).