Barnaktiva samtal

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga. Barnet får utifrån sin egen förmåga styra samtalet tillsammans med förälder och personal.

På lillsidan får barnet visa sin avdelning för föräldern och på sitt sätt berätta om sin vardag. Därefter får barnet visa sin pärm med delar av den pedagogiska dokumentationen.

På storsidan har barnet och en pedagog ett förberedande samtal om det kommande samtalet med föräldern. I detta använder sig pedagogen bland annat av en intervju för att få del av barnets tankar kring sin vardag på förskolan. Sedan i samtalet tillsammans med föräldern får barnet styra samtalet. Barnet får berätta om sin vardag och visa runt på avdelningen.