Pippi

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

barn på skogsutflykt 

       

 Välkommen till Pippi!

Pippi är en avdelning som startade i januari 2011 och vi har 18 barn i åldrarna
1-5 år. Vi planerar verksamheten efter barnens intressen och behov och 
gör många utflykter tillsammans där vi följer upp vad barnen intresserar sig
för just nu. Vi möter varje barn utifrån deras behov, vi utmanar, uppmuntrar
och är medforskande pedagoger. 

På Pippi har vi leken i fokus. Barns naturliga sätt att lära är i leken.
Det är där de lär sig grunderna för hela tillvaron. De lär för livet i leken.

 

Kompis Solen

Värdegrunden

På Pippi arbetar vi med Kompis Solen. Det är ett bra sätt att tydliggöra den värdegrund som förskolan vilar på. Barnen får sätta sina egna ord på vad som är viktigt i deras relationer med kompisar. Sedan illustreras detta med fotografier. Kompis Solen finns med i allt vi gör under året. Det här är ett sätt som hjälper barnen att förstå hur deras handlingar påverkar kompisrelationerna.