Hästen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hästens glasrum

Hästen

        Välkommen till Hästen!

Vi har 18 platser på Hästen i åldrarna 1-5 år.               

Vår grannavdelning heter Apan som vi har ett nära samarbeta med. Våra avdelningar utgör tillsammans en modul.  

Vi uppmuntrar barnen till att bli självständiga individer genom att utmana dem att våga prova. Aktiviteterna planeras utifrån barnens behov och intressen. Regelbundet går vi till skogen, lekparker, Ellfolk arena mm efter barnens önskemål. Vi strävar efter att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i sin egen vardag. Vi har en önsketavla där barnen får sätta upp sina önskningar om aktiviteter. För närvarande så står det grilla korv som vi kommer göra när vädret tillåter.

Ett tema vi använder när vi går till skogen är "TrollMärta". Hon skriver brev till oss med olika uppdrag! Det kan vara allt från att bygga skatbo till att mäta omkresten på träd. På så sätt får vi in både naturkunskap och matematik i en lustfylld lärmiljö.

                                 TrollMärta