Apan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Myssoffan på Apan

 

Apans lilla lekrum

 Välkommen till Apan!

Vi har 18 platser på Apan med barn i åldrarna 1-4 år. Vi är en växa-upp grupp och med tiden kommer vi även att ha 5 åringar.

Vår grannavdelning heter Hästen som vi har ett nära samarbeta med. Våra avdelningar utgör tillsammans en modul.  

Vi uppmuntrar barnen till att bli självständiga individer genom att utmana dem att våga prova. Aktiviteterna planeras utifrån barnens behov och intressen. Regelbundet går vi till skogen, lekparker, Ellfolk arena mm efter barnens önskemål. Vi strävar efter att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i sin egen vardag.

Vi har en önsketavla där barnen får sätta upp sina önskningar om aktiviteter. För närvarande så står det grilla korv som vi kommer göra när vädret tillåter.

Vi jobbar mycket med kommunikation. Vi pratar och benämner vardagshändelser för att utveckla barnens språk. Med regelbundna språksamlingar övar vi rim, ramsor och lyssnar på ljud. Vi använder oss även mycket av sagor.

                                    Språksamling