Lokal verksamhetsplan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Den lokala verksamhetsplanen (LVP) är ett dokument som utgår från de mål som kommunfullmäktige och Torshälla stads nämnd satt upp för Torshällas förskolor. LVP:n beskriver hur vi arbetar i vår förskoleverksamhet. Det är ett levande dokument som förändras över tid utefter verksamheten behov och i samverkan med de barn och vuxna som hör till den.

Lokal verksamhetsplan för Villekulla förskola hittar du HÄR!