Budget

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstuna kommunfullmäktige har för 2016 anslagit drygt 2 miljarder kronor av kommunens budget till skolor och förskolor och fördelat dessa pengar med ett skolpengssystem.

Det betyder att varje förskola får hyran plus en summa per barn.

För 2016 (januari-mars) gäller följande skolpeng:

1-2-åringar: 125 939 kronor per barn

3-5-åringar: 95 358 kronor per barn

Förskolechefen ansvarar för budgeten.

För 2016 (april-december) gäller följande skolpeng, inklusive ökade lönekostnader:

1-2-åringar: 128 826 kronor per barn

3-5-åringar: 97 544