Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 Vi är fem förskollärare och fem barnskötare samt en i kök/städ som arbetar på Västergatans förskola. Förskolechef är Therése Grubjer-Jacobsson och biträdande förskolechef är Natalie Lundholm.

Marie Juvakka Förskollärare   Matilda Hillermo Förskollärare
Ghada Hana Barnskötare   Ulrika Wallin Barnskötare
         
Sandra Heldring-Lindkvist Förskollärare   Jelina Dragicevic Förskollärare
Ingrid Wilander Barnskötare   Elina Bergqvist Barnskötare
         
Sandra Jonsson Förskollärare      
Madelene Ericsson Barnskötare      
         
 Sukartini Wahlqvist  Kök/städ    SjLuie Engo  Traini

   Sundus Arif                           Barnskötare / huspoolare