Våra gemensamma miljöer

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I våra gemensamma miljöer möter barnen varandra i tvärgrupper och det finns möjlighet till samspel och utbyta erfarenheter.