Hammaren

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi som jobbar på Hammaren är:

Gula gruppen

Mari Juvakka

Ghada Hana

Telefonnummer till  gula gruppen är :  016-710 38 89

vid Sms 072 977 71 87 

Gröna gruppen

Matilda Hillermo

Sandra Heldring-Lindkvist

Ullrika Wallin

Telefonnummer till  gröna gruppen är: 016-710 38 90

vid Sms  072 977 71 97  

På Hammaren går barn i ålderrna 1-4.