Synpunkter och klagomål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vårt mål är att erbjuda alla barn och ungdomar en bra lärmiljö och en utbildning av god kvalitet. Därför är det viktigt för oss att få ta del av synpunkter och klagomål i syfte att kunna utveckla och förbättra verksamheten. 

Till vem framför jag mina synpunkter och klagomål?

- Vänd dig i första hand till berörd personal i den verksamhet där synpunkten eller
  klagomålet hör hemma.

- Vänd dig i andra hand till berörd chef på arbetsplatsen.

Om inte personalen eller chefen på skolan eller förskolan kan lösa problemet kan du lämna dina synpunkter via följande  länk: Anmäl synpunkt eller klagomål här.


På Eskilstuna direkt finns också blanketten "Säg vad du tycker" att hämta.  

Din synpunkt kommer att registreras och skickas vidare till den verksamhet som berörs.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter eller dina klagomål.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.