Avdelningar/Hemvister

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, t där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet". (Lpfö-98/10)

På Tunavallens förskola arbetar vi i åldershomogena grupper

Bollen och Tornet är yngsta och mellanstora barnens hemvister

och på Målet går de äldsta barnen.