Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Tegelvikens förskola är integrerad med skolan och de två avdelningarna Björnön och Småholmen ligger i varsitt spår, Byn och Sundet.

I Sundet och Byn går barn mellan 1-16 år. Förskoleavdelningarna ligger  vägg i vägg med skolan vilket gör att barnen känner sig väl förtrogna med skolans lokaler, elever och pedagoger. Detta underlättar när barnen ska börja i förskoleklass.

I dagsläget arbetar 8 pedagoger (motsvarar 7,25 årsarbetare) med barn i åldrarna 1-5 år fördelat på 1-4 åringar på Småholmen och 4-5 åringar på Björnön.

Vill du veta vilka som arbetar på förskoleavdelningarna kan du klicka här:
Björnön
Småholmen

Tegelvikens förskola ingår i förskoleområde Kompassen. Carina Böös är förskolans enhetschef..

På Tegelviken finns ett tillagningskök där förskolan får hämta mat.