Verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

En gång i veckan har vi tillsammans med barn från Björnön en grupp som arbetar med våra        "Grön Flagg-mål"  Vi utforskar, gör gemensamma upptäckter och lär av varandra.                              Vi går även på promenad med hela barngruppen en gång i veckan där syftet är att barnen ska bekanta sig med miljön utanför förskolegården samt upptäcka olika saker i miljön.

Flera gånger i veckan arbetar vi med språkstimulans med hjälp av olika material, såsom Babblarna, Ajja och Baja och andra språkspel. Språk är så mycket mer än bara vårt talspråk, vi använder oss både av det verbala och det icke verbala språket när vi samspelar med varandra.

För att barnen ska få utveckla alla dessa språk/uttrycksformer arbetar vi med skapande, utforskande och Mini-Röris.

I vårt arbete med barnen använder vi oss ofta av IT (lärplatta och projektor) som ett pedagogiskt hjälpmedel