Verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Björnön som ligger i spåret Byn på Tegelvikens skola går dom äldsta förskolebarnen som är mellan 4-5 år. 

Vi delar barnen i olika grupper där vi arbetar mot målen för förskolan på ett lustfyllt sätt.

En gång i veckan har vi tillgång till en stor samlingssal där vi har rörelse, barnen har då stora möjligheter att träna samarbete, koordination, kropps/rumsuppfattning, balans, och känna att man kan mycket (träna självförtroende).

En förmiddag i veckan har vi inneverksamhet där barnen får göra olika upptäckter utifrån förskolans mål och barnens intresse.

Varje vecka går vi till skogen.

Tillsammans med de äldsta barnen från Småholmen så har några av Björnöns barn en grupp som jobbar med våra Grön Flagg-mål

Vi jobbar med naturvetenskap, teknik, språk och matematik.

På Björnön har vi en Smartboard, där vi kan hitta många bra pedagogiska program som barnen kan jobba med.

Vi har också två lärplattor med pedagogiska appar som barnen använder