Grön Flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar med Grön Flagg och blev certifierade i april 2014.

Tillsammans med barnen arbetar vi med vattnets kretslopp, vatten i olika former. Vi gör också olika experiment med vatten.  Barnen har deltagit med stort intresse.

Vi arbetar med Grön Flagg och blev certifierade i april 2014. Förskolan bestämmer vilka mål vi ska arbeta med i det valda temat. Ett temaarbete kan sträcka sig från 6-18 månader.

Hösten 2014 till våren 2016 arbetade  förskolan med tema "Livsstil och hälsa". 

Hösten 2016 till våren 2018 arbetar vi med tema "Vattenresurser"                          

Våra mål är;

  • Trygghet - vi använder vår närmiljö för att bli trygga i den.
  • Motion och hälsa - vi använder omgivningarna och idrottshallen för att kunna röra oss på olika sätt. Vi pratar om vikten vid rörelse, hälsa och lugn och ro.
  • Naturupplevser - Vi upplever, upptäcker och utforskar skogen och närmiljön med alla våra sinnen.

 

Läs mer om Grön Flagg här

Grön flagg