Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar mot målen som bestäms i Läroplanen för förskolan och Kommunens mål samt vår lokala verksamhetsplan genom att vi följer vårt planerade pedagogiska veckoschema.

Vi använder Lärplatta som ett pedagogiskt hjälpmedel. Vi använder den också till att göra reflektioner tillsammans med barnen, egna reflektioner och genom pedagogiska reflektioner i arbetslaget. Genom att värdera och ha pedagogiska diskussioner angående vårt arbete så förändrar och förbättrar vi vårt arbete. Genom diskussionerna så kan vi också hjälpa barnen att utveckla sitt lärande. 

Vi är början på det livslånga lärandet. Genom att använda olika vägar till lärande så kan barnen på olika sätt tillgodogöra sig kunskaper.

Vi som arbetar här har tillsammans lång erfarenhet och samarbetar mellan avdelningarna.            Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet samt med personalutbildning.

Språk och matematik är viktigt i vårt arbete med barnen.  Vi arbetar med att se lärandet i olika vardagssituationer, men även med rim, ramsor och språklekar. Vi arbetar med fri lek, som är både lärande och utvecklande.

Vi har samling och sångstunder på respektive avdelning varje dag.

Vi jobbar mycket med miljö och är Grön Flagg-certifierade.skogen