Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Första samverkan med föräldrarna är vid inskolningen, då man pratar om olika situationer för barnet.

Varje höst har vi ett föräldramöte då vi bland annat diskuterar vår verksamhet.

En gång per år har vi utvecklingssamtal för alla barn.

Några gånger per år har vi föräldraforum då någon av cheferna finns tillgänglig på förskolan för er föräldrar. Nästa föräldraforum är torsdagen den 25 januari kl. 14-17.