Verksamhetsrapport

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Under året samlar vi in data som talar om för oss om vi är på väg mot målet eller inte, för att slutligen redovisa om vi har uppnått målen i en så kallad verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporterna bestämmer sedan vad som ska stå i nästa års verksamhetsplan. Verksamhetsrapporten ersätter den tidigare kvalitetredovisningen

Läs vår Verksamhetsrapport för läsåret 2013-2014