Takk

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

TAKK är ett hjälpmedel vid t.ex. språksvårigheter och för barn med annat modersmål än svenska, som en genväg till det svenska språket.

 

Samtidigt med det talade språket används handrörelser, tecken, som förstärker vissa ord i meningarna. Man väljer ut de ord man tycker är viktigast och vill förstärka.

Barnet lär sig ord fortare genom att både höra, se och känna orden.