Språk

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Kommunikation är viktigt för människor för att vi ska kunna utvecklas, förstå, hjälpa och lära av varandra.

 Därför är det viktigt att vi i förskolan lägger stor vikt vid att stimulera kommunikation på olika sätt.

 Personalen i förskolan ska ge barnen möjlighet att kommunicera på olika sätt.

Detta gör vi genom att erbjuda en stimulerande miljö, olika redskap, att lära känna sin omvärld, att utveckla det svenska språket men också sitt modersmål.

Det är också viktigt att barnen får språkstimulans genom språkstimulerande lekar men även genom fria leken, eftersom all forskning visar att barn lär sig bäst genom lek. Alla barnen behöver språkstimulans från sin omgivning, både de som är flerspråkiga och de som har svenska som modersmål.

 För att barnen ska tillägna sig ökad förståelse för ord betydelse och språkliga satser, gäller det att de vuxna runt barnen arbetar pedagogiskt medvetet genom att de sätter ord på barnens vardag, på saker och aktiviteter så att barnen har möjlighet att utöka sitt ordförråd.

 Vi försöker ge barnen tid för samspel,samtal och utmanar barnen vidare genom att ställa motfrågor. Allt detta är genomförbart om pedagogerna är medvetna och utnyttjar vardagens rutiner och situationer, så som mat situation, påklädning, blöjbyte, dukning, leken osv.

 Personalen benämner vardagen och använder sig av ett rikt och varierat språk. Det är viktigt att varje dag avsätta tid för språklekar för att utveckla barnets språk.

Lekar som lyssna-lekar, rim, ramsor och ljud, att arbeta med sagor på olika sätt som samtal, sånger, lyssna.

Illustrera sagor med konkreta föremål, som sago- lådor eller flano- bilder. Sagan berättas samtidigt som personal/barn förtydligar sagan med påtagliga saker. Detta gör att barnen lättare kan sätta ord på saker och begrepp samt skapar förståelse för sagans innebörd. Man kan dramatisera en saga med rekvisita som tillhör sagan.

 Barnens språk utvecklas mycket under hela processen i arbetet med sagan. De får använda olika uttrycksmedel som kroppsspråk, mimik och gester vilket förstärker förståelse för sagans innehåll. Självkänslan stärks under mycket glädje och skratt.

 Till sist leken, är det bästa redskapet vi har för barnens lärande, om det så gäller språk eller annat. Personalen ska vara medvetna om vad de gör, hur de ska göra och varför de gör som de gör!