Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Vi har ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt, där barnen står i centrum och har möjlighet till egna initiativ och val.

 För att vidareutvecklas får personalen löpande kompetensutveckling.

Reggio Emilia

Barnen ges möjlighet till en utforskande och utmanade miljö, i bland annat bygg och konstruktion, skapande, naturkunskap, språk och musik.

Innemiljön förändras efter barnens olika intressen och behov för att skapa lust att leka och lära.  

Vi som arbetar här

Ledning