Verkstan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I vår verkstad tar vi vara på barnens funderingar och upptäckter och möjliggör en fördjupning i ämnena inom naturvetenskap och teknik. Här får barnen möjlighet att uppleva och utforska med alla sina sinnen och utgångspunkten är barnens tankar kring olika fenomen som berör ämnena biologi, kemi, fysik och teknik.