Vattenrummet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Barn är nyfikna på sin omvärld och har lust att utforska och experimentera. I vattenrummet experimenterar barnen med vatten och olika material. På vintern tar vi in snö som barnen undersöker med hjälp av exempelvis färg.

 

 

 Vi erbjuder material som utmanar barnen till experiment och utforskande.

 

.

Vattenrummet är en plats som ger alla barn på förskolan möjlighet till att experimentera