El sistema

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

El sistema är ett socialt musikprojekt i samarbete med Musikskolan i Eskilstuna kommun och hemvisten Stjärnfall på Tallåsplans förskola. Fyra musikpedagoger kommer till förskolan två dagar i veckan för att arbeta med musik tillsammans med barnen och förskolans pedagoger.

Det innebär att vi sjunger dansar och spelar tillsammans där det blir musiken som är verktyget för social och mänslklig utveckling. Med El sistema skall barnen få möjlighet att växa och utvecklas med musikens hjälp. Forskning visar också att musik främjar inlärning även inom andra områden, som t.ex. språkinlärning, matematik och samspel. Genom att medvetet arbeta med musik i lustfyllda och fantasifulla miljöer skapas lärtillfällen för utveckling och gemenskap mellan barn från många olika kulturer.

 

Vänstay

Vänstay är till stor del El sistemas hjärta. Det är en social möteplats för barnets hela familj och pedagoger. Där möjliggörs möten över kulturella, språkliga och sociala gränser genom musiken. En gång i månaden träffas man och umgås, äter något, sjunger och har trevligt tillsammans. Barnen sjunger och spelar för och med varandra och tillsammans med föräldrarna samt vänner, släktingar eller inbjudna gäster. Vänstay är en social mötesplats som skapar gemenskap och bidrar till en djupare relation mellan förskolan och hemmet samt mellan hemmen. Vänstay bidrar även till att ge ökad delaktighet och inflytande för föräldrarna i förskolans verksamhet.

Vårt första Vänstay

.

Vi skapar våra egna fioler i frigolit och papier maché.

 

 

Barnen tränar med sina egna fioler till sång och musik.

 

Alla barn får även bekanta sig med riktiga instrument.