Aktuella Projekt

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar i projekt med teman som utgår från barnens intressen. Pedagogens roll är att leda arbetet genom att fånga upp barnens idéer och utifrån dessa utmana barnen till vidare lärande. Projekten kan pågå i alla rum och aktiviteter på förskolan. Detta kan exempelvis innebära att det barnen skapar i verkstan och ateljén, de sånger vi sjunger på samlingen och det material som erbjuds i byggrummet har anknytning till det aktuella projektet.