Tema vatten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hela förskoleområdet har som mål att alla förskolor ska arbeta med tema ”Vatten” 2010/11. Meningen var alla barn skulle introduceras i temat genom att få möta is utomhus. Vi började därför projektet med att introducera is utomhus, för alla barn på Stjärnfall. Det barnen intresserade sig mest för med isen var att smaka och känna isens kyla i munnen. De provade också isens hållfasthet genom att kasta isbitarna i marken. Vi upptäckte ganska snart att det var vatten i andra former som intresserade våra barn mest och beslöt därför att låta barnen möta vatten på andra sätt än bara genom isen.

 

Undersöka, upptäcka, utforska, förundras och fascineras... 

 

I vattenrummet utforskar barnen bland annat mängd och volym, flyta och sjunka samt vatten i rörelse. Här är det Miriam och Rawan som provar vad som händer när Miriam doppar ärmen i vattnet och ytspänningen bryts. De upptäcker att det bildas ringar i vattnet när dropparna från ärmen når vattenytan och kraften från vattendroppen förflyttas över till vattnet i kärlet.

 

 

 
Barnen utforskar hur vattnet kan bete sig tillsammans med diskmedel och glycerol. Bubblorna som barnen framställer lockar till mycket skratt och de provar gång på gång för att lyckas få fram den allra största såpbubblan.


 

Barnen har tillsammans med pedagogen samlat frost, som de sedan provar att måla med.

 

Salam upptäcker att det bildas kondens på fönstret, vilket  han visar Rami genom att rita och skriva  bokstäver på fönstret.


 

Barnen får prova om det går att måla på isbitarna. De upptäcker att det bildas vackra mönster när färgen tränger ner i sprickorna på isbiten.

 

 

Nicklas utforskar vattnets ytspänningsförmåga när han förflyttar vattendroppen på smörpappret med hjälp av ett sugrör