Fortbildning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Pedagogernas fortbildning

Alla pedagoger på Tallåsplans förskola deltar i pedagogiska tvärgrupper varannan vecka. Grupperna består av pedagoger från alla hemvister och de är ett viktigt forum där vi reflekterar tillsammans för att kunna utveckla verksamheten. Innehållet styrs av aktuella händelser på förskolan, och vår pedagogista Tarja är med som stöd under diskussionerna.

 

Vi träffar även Per Bernemyr ett par gånger per år för reflektion. Per Bernemyr arbetar som pedagogisk konsult vidReggio Emilia Institutet.