Arbetsmetoder

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan


På Tallåsplans förskola arbetar vi Reggio Emilia inspirerat.

Förskolan har en pedagogista som heter Tarja Timonen. Hon arbetar som en pedagogisk ledare. Pedagogistan har ett särskilt ansvar för att i samarbete med både barnen och pedagogerna samt chef se till att verksamheten och projekten planeras, genomförs och utvärderas med hjälp av pedagogisk dokumentation.