Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Tallåsens förskola har fyra hemvister. Barnen är fördelade i åldersindelade grupper.

Hemvisternas miljö utformas så att det finns platser där samarbete och dialog kan uppstå, både mellan barn/barn och barn/pedagog. Vi har även flera gemensamma rum, Torget, Ateljén, Vattenrummet och Verkstaden, där barnen får möjlighet till fördjupning och att mötas mellan hemvisterna. 

Tallåsens huvudbyggnad öppnade hösten 2009 och ligger 2 km söder om centrum i stadsdelen Fröslunda. Vid förskolan finns det både närhet till grönområden och till Fröslunda centrum. Miljön inne är utformad så att barnens intressen blir utgångspunkten i det pedagogiska arbetet. Vi tror på ett lärande tillsammans där samspel fyller en betydelsefull roll för utvecklingen. Miljön skall väcka lust och förundran till utforskande av omgivningen där lek och lärande bildar en helhet.

Till förskolan tillhör även Vintergatan som ligger ett stycke bort, på Tallåsvägen 1.

 

Vi som arbetar här