Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan


Föräldrar har möjlighet till inflytande främst genom möten och samtal i den dagliga kontakten med personalen. Vi arbetar mycket med bilder för att visa barnens utveckling, lärande och samspel. Vid varje hemvist har vi en bildskärm. Där visas bilder flera gånger i veckan från barnens vardag. Bilderna använder vi för att återkoppla till den aktuella pedagogiska verksamheten som vi samtalar med både barn och föräldrar om.

Varje barn på förskolan har en egen pärm där vi genom dokumentation följer barnen. Vi arbetar även med pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra barnens lärande och samspel.

Varje förälder erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år tillsammans med en pedagog.

Föräldrasamverkan