Enkätresultat

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Varje år får barn och föräldrar i förskolan fylla i en digital enkät där de talar om vad de tycker om verksamheten. Enkäterna är en viktig del av förskolans arbete för att bli bättre.

Enkätresultat 2016

Barnenkät 2016

Brukarenkät 2016