Trygghet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Trygghet


 

Vårt övergripande mål är trygghet. "Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet." (LpFö 98/10)

Vi jobbar mycket med att ta till vara alla de inlärnings- möjligheter som finns i de olika vardagssituationerna.

matsituation