Språk

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Språk


 

Vi arbetar även aktivt med barnens språk och språkinlärning. Vi pratar mycket med barnen och uppmuntrar till dialog. Vi hjälper barnen att benämna olika saker och företeelser för att på så sätt öka barnens ordförråd och ordförståelse. Vi sjunger också tillsammans en stund varje dag. Med andra ord vill vi att barnen ska få uppleva ett lustfyllt lärande.

 Läsning