Miljö

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Miljön

 
Vi jobbar mycket med att barnens miljö ska vara så stimulerande och inbjudande som möjligt, både inne och ute. "Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara  och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter." (LpFö-98/10).

 Målare