Barns inflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Barns inflytande

  
I vårt självvärderingsarbete har vi jobbat mycket med "Barns inflytande". Vi strävar efter att verksamheten ska utgå från barnens behov och intressen. En dag på vår förskola präglas av både spontana och planerade aktiviteter. Vi vistas utomhus minst två timmar varje dag, ute på vår "nya" gård eller i någon angränsande skog eller park. En gång i veckan planerar vi in ett besök i vår närliggande "skog" där vi bygger en koja eller tittar på vad som finns i naturen. Här har barnen stor möjlighet att påverka vad som ska hända och vad vi ska göra. Under ute vistelsen kan det också hända att några barn känner att de vill vara inne för att exempelvis måla eller göra något annat kreativt, vi försöker då uppfylla deras önskemål.

Skogen