Förskoleområde Öster

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

öster

 

Verksamhetsidé

 


Förskoleområde Öster är en lärande organisation där alla barn och vuxna känner sig välkomna och har roligt tillsammans.

 

Mål att sträva mot

 

  • Tydliggöra förskolan 1 - 5 år
  • Stärka det pedagogiska ledarskapet
  • Delaktighet och ansvarstagande för alla
  • Utveckla samarbetet mellan arbetsplatserna
  • Utveckla samarbetet med skolan