Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi har ett aktivt föräldraråd som består av två föräldrar från resp. avdelning och en pedagog.

Ett par gånger per år träffas representanter från varje föräldrarråd samt förskolecheferna.

Vi har två  föräldramöten, ett på hösten och ett på våren.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år.

Inskolningen för de yngre barnen är ca två veckor och för de äldre ca 1 vecka.