Lingon

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Händer

Vi som arbetar på Lingon är: 

Katarina Håkans                          Barnskötare
Toma Badir                                   Barnskötare
Suzana Stepanovski                    Barnskötare
Barbro Larsson                            Leg.Förskollärare
Gitte Rundblad                            Barnskötare

 
Avdelningens telefonnummer är:  070-1672261

Avdelning Lingon är en syskongrupp med barn i åldern 3-5 år. Antalet barn i gruppen kan variera under året och för närvarande är det 25 barn i gruppen. 

Målsättning 
Utöver de nationella, kommunala och sundbyvägens övergripande mål har avdelning Lingon följande mål för vår verksamhet:

-· Utveckla barnens inlevelseförmåga i förståelse till andra barn.

 - Utveckla sin förmåga, nyfikenhet och lust till att leka och lära.

- Uppmuntra barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik.

- Varje barn efter sin förmåga, får möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter, och att de får möjlighet att påverka sin situation.

 

Aktiviteter
 
Delade grupper 
Fyra dagar i veckan delar vi hela barngruppen i två grupper, vi varvar inne respektive ute. Aktiviteterna kan variera utifrån barnens behov och intressen.  

Barnen får möjlighet att leka i mindre grupper och får möjlighet till lugn och ro, de har också eget inflytande .

Bords- och miljövärd
Efter mognad har barnen individuella uppgifter, som att bjuda på frukt, duka, hämta matvagnen, och bjuda till bords. Uppgifterna utförs under en vecka tillsammans med en vuxen.Som miljövärd får barnet hjälpa till med bland annat sortering.

 

Leken
Leken i alla dess former är under hela förskoleåldern av central betydelse för barnens inlärning och utveckling. I leken använder barnen sin fantasi och spontanitet, de imiterar, prövar och bearbetar på ett mångsidigt sätt sina intryck och upplevelser. Leken utvecklar barnens tankeverksamhet, deras förmåga att ge och ta instruktioner och deras förmåga att samarbeta.

 lingon