Gullvivan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

gullvivan

Sandra Jerrelind                 Barnskötare
Lina El- Saaidy                    Barnskötare
Anita Edlund                       Barnskötare


Telefonnummer till avdelningen: 070-1672257  
 
Avdelning Gullvivan är en småbarnsavdelning med barn mellan 1 och 3 år Antalet barn skiftar över året. Antalet barn i gruppen kan variera men i nuläget har vi 17 barn placerade.

 

Utöver Sundbyvägens mål och de nationella och lokala måldokumenten är verksamheten inriktad på att arbeta med såväl gruppen som helhet som det enskilda barnet samt i mindre grupper. Vi erbjuder barnen en trygg, rolig och lärorik verksamhet där också barnen ges inflytande över sin egen vardag. Språket är en viktig del i vårt vardagsarbete.


De aktiviteter som är inplanerade för barnen är följande:
· Sångsamling
· Rörelselekar
· Skapande aktiviteter.
· Lek i mindre grupper.
· Uteaktiviteter.
· Återkommande vardagssysselsättningar.
· Sagostunder.
Utöver dessa aktiviteter ges barnen stort utrymme att fritt leka och att utforska det lekmaterial som finns på avdelningen.

Inskolning

Vår verksamhet innehåller inskolningar av barn och föräldrar både under höst och vår. Detta innebär att vårt arbetssätt präglas av kontinuitet och fasta välplanerade rutiner. 
På Gullvivan har vi två veckors inskolning eller mer beroende på vilket behov det enskilda barnet har. Inskolningen är den tid då barnen tillsammans med föräldrar utforskar och lär känna den nya omgivningen.

 gullvivan