Avdelningar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

  
  
Personalen på Sundbyvägens förskola är organiserad i arbetslag. Varje arbetslag ansvarar för en avdelning. Dessutom finns ett arbetslag för kök och städning samt två internvikarier.

Avdelningarna är:

Gullvivan småbarnsavdelning
Smörblomman syskonavdelning
Päron syskonavdelning
Äpple småbarnsavdelning
Lingon syskonavdelning
Körsbär småbarnsavdelning